Home

Ieder mens draagt in de ziel grote, vaak onbekende en ongekende schatten met zich mee. In ons innerlijk, in onze eigen donkere diepte verborgen, huist een onuitputtelijke  bron van vitaliteit en kracht die een taal spreekt die we kwijt zijn geraakt na onze kindertijd.

Taal van de ziel

Een taal van levende beelden en symbolen. Die drukken andere vormen van wijsheid uit dan mogelijk is met onze aangeleerde logica en begrippenkaders. De taal van de ziel, van kunst en religie, van de liefde. En van mythen, sprookjes en dromen. In die taal kunnen we geschoold worden (soms ‘ontschoold’) – als we durven luisteren.